Arkivera miljöklassat och säkert i ett av Sveriges bästa arkiv!

Bokföring, journaler och laboratorieprover

Vi är specialister på att ta hand om bokföring, journaler, laboratorieprover och annat som måste arkiveras under lång tid men samtidigt vara lättåtkomliga vid behov. Vår höga servicegrad innebär att vi kan minimera arbetet för våra kunder.

Helhet inom arkivering

Vi förser er löpande med praktiskt designade arkivboxar och pärmkartonger. Vi ger också stöd och instruktioner om hur hanteringen kan ske på smidigast möjliga sätt.

Vi hämtar arkivboxarna vid bestämda tidsintervall eller på er begäran. Om så önskas kan vi även katalogisera, digitalisera, märka och packa era handlingar.

Transporter

Vi ombesörjer transport, antingen i egna bilar eller via certifierade samarbetspartners vid värde- eller specialtransporter.

Lastning och lossning sker inomhus och inget material riskerar därför att skadas av väder och vind.

Skyddad förvaring

Vi arkiverar era handlingar på ett tryggt och systematiskt sätt så att de blir lätta att återfinna. Hos oss står ert arkiv skyddat från brand, fukt, översvämningar och inbrott enligt RA-FS 2013:4.

Återsökning

Vi återsöker, det vill säga tar fram en tidigare arkiverad handling, på förfrågan från er. Handlingen är framtagen inom 24 timmar efter det att den efterfrågats.

Gallring och destruktion av dokument

Vi skickar ut gallringsförfrågan när handlingarna nått önskad tid. Efter ert godkännande går handlingarna vidare till destruktion

Vi ombesörjer förstöring av handlingar genom tuggning eller dubbeltuggning beroende på säkerhets- och sekretessklass. Destruktionen sker i enlighet med svenska miljölagar och föreskrifter. En stor del av dokumenten kan återvinnas. Efter processen utfärdas ett destruktionsintyg.

Digitalt arkivsystem

Hos oss är din arkivhantering digital. Läs mer om våra arkivlösningar.

Krav Safe box RA-FS 2013:4