Vi är ditt arkiv

Safe Box Archive låter dig hämta och lämna fysiska och digitala dokument i ett miljöklassat svenskt arkiv.

Du sköter allt från datorn — vi sköter allt från lagret

Du registrerar via nätet

Med Safe Box Archive sköter du alla beställningar via datorn. Företaget får en bättre översikt över vad som finns och vem som har hämtat ut vad.

Ni beställer nya boxar och hämtning eller lämning via ert konto för högsta dokumentsäkerhet. Ni kan även återsöka, recall, via vår webbaserade tjänst.

Vi hämtar och lämnar

När vi tagit emot er beställning hämtar vi det ur lagret och ser till att det kommer till er på ett säkert sätt.

Det som ska hämtas in hanteras på samma sätt och ni kan se i Safe Box Archive var era dokument befinner sig.

Säker förvaring enligt krav

Vårt lager är godkänt enligt RA-FS 2013-4 utan dispanser vilket gör att vi klarar kraven för att hantera alla slags dokument.

Vårt unika Safe Box Archive garanterar god dokumentsäkerhet så att rätt person har tillgång till rätt dokument.


Om Swedish Safe-Box AB

I över 25 år har Swedish Safe-Box AB utvecklat effektiva lösningar för olika lagringsbehov. Verksamheten bedrivs i Upplands Väsby i specialutformade lokaler lovordade av experter i branschen.

Safe Box förvarar viktiga dokument som bokföring, journaler och avtal åt flera av Sveriges främsta företag och organisationer. Swedish Safe-Box AB är ett av få företag i Sverige som uppfyller samtliga lagar och förordningar gällande dokumentlagring.

Vi erbjuder även prisvärda, säkra och lättillgängliga förvaringsutrymmen med egen nyckel för företag och privatpersoner. För att säkerställa bekväm, säker och tidsbesparande lastning/lossning har våra kunder tillgång till en tempererad lastsluss, rullvagnar och andra praktiska hjälpmedel.


Nyheter