Krav

RA-FS 2013:4 och ISO 11799

För att kunna leverera hög dokumentsäkerhet till alla statliga bolag och statliga verk samt banker, försäkringsbolag och även utländska bolag är RA-FS 2013:4 och ISO 11799 de regelverk och föreskrifter som vi följt.

Då arkivet ska vara enkelt och lätthanterligt har vi utvecklat ett digitalt söksystem, "Safe Box Archive". Det kompletterar det fysiska arkivet till fullo när det gäller att hitta i arkivet. Därmed har våra kunder höjt sin dokumentsäkerhet och kvalitetssäkring till att hålla högsta klass.

Läs mer

För att läsa mer om generella föreskrifter från Riksarkivet rekommenderar vi deras hemsida riksarkivet.se.


Fyll i formuläret nedan för att få en offert